آذوح: یکشنبه ششم آبان چغندرکاران خانا (پیرانشهر) در در جاده منتهی به کارخانه قند تجمع کردند.

این کشاورزان گفته‌اند که کارخانه قند هنوز مطالبات آنان بابت محصول سال گذشته را نپرداخته است. کشاورزان چغندرکار اهل خانا شامگاه یکشنبه نیز مقابل کارخانه قند این شهر تجمع کردند.

پیشتر نیز کشاورزان در سولدوز (نقده) در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی کارخانه قند این شهر، کارگران را بیرون و فعالیت کارخانه را متوقف کرده بودند.

آذوح