آذوح: ابوالفظل فکوری (سیر داش) و رحمان قاسمی از فعالین ترک آذربایجانی در شهر تبریز توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

به گزارش آذوح هنوز از علت بازداشت و مکان نگهداری آقای فکوری اطلاعاتی به دست نیامده است.

همچنین خانم نسیم صادقی فعال ملی آذربایجان به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

دوشنبه ۷ آبانماه ۹۷، نسیم صادقی در تماس تلفنی با خانواده خود، از انتقالش به زندان مرکزی تبریز خبر داد.

خانواده این فعال آذربایجانی که برای «تودیع وثیقه» به بازپرسی مراجعه کرده بودند بعد از چند ساعت انتظار و آگاهی از عدم انتقال ایشان به بازپرسی، اعتراض خویش را به بازپرس پرونده اعلام کردند.

بازپرس پرونده علت عدم قبول وثیقه برای آزادی خانم صادقی را «تکمیل نشدن پرونده و احتمال افزایش موارد اتهامی» عنوان می کند.

آذوح