آذوح: فعالین ملی آذربایجان جنوبی، اقدام به دیوار نویسی گسترده در سطح شهر تبریز کردند.

به گزارش آذوح مضمون این دیوارنویسی‌ها در راستای حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان جنوبی است. تصاویر زیر مربوط به منطقه عینالی تبریز است.

در این دیوار نویسی عبارت‌هایی همچون "بو توپراقدان پای اولماز سنانداش (سنندج) کردستان اولماز"، "تهران – رشت – انزلی، خاک لاینفک آزربایجان"، "سینانداش تورکون دور تورکون قالاجاق" ، "سرحدلر بللی" و ... قابل مشاهده است.

گروهکهای تروریستی کرد سالهاست که در خصوص اراضی تاریخی آذربایجان ادعاهای واهی طرح کرده و در این مسیر نیز از همراهی کامل رژیم ایران بهره می برند.

فعالین ملی آذربایجان که تاکنون به دفعات تلاش داشته اند تا از ایجاد بحران در منطقه خودداری نمایند با افزایش تهدیدات و ادعاهای واهی نسبت به خاک آذربایجان به درستی در مقام پاسخگویی برآمده و پس از این نه از اورمیه و سولدوز، بلکه از اراضی تاریخی آذربایجان همچون سینان داش(سنندج)، قروه، بیجار و... و لزوم بازگرداندن آنها به آذربایجان سخن خواهند گفت.

"بو توپراقدان پای اولماز، سینان داش(سنندج) کوردوستان اولماز"

آذوح