آذوح: صبح دیروز مرتضی پروین فعال ملی آذربایجانی توسط مامورین انتظامی شهرستان اردبیل برای اجرای حکم دستگیر شده و به اجرای احکام دادگستری شهرستان اردبیل انتقال داده شده است.

آقای پروین بعلت ممانعت از اجرای حکم 40 ضربه شلاق توسط مامورین اجرای احکام، بدستور مقامات قضایی با ضرب و شتم مامورین مواجه گردیده است و به گفته نزدیکان وی و فیلم موجود چند نقطه از سر وی دچار شکستکی شده است به نحوی که خون بر روی صورت وی جاری گردیده است.

با اینحال مامورین موفق به اجرای حکم شلاق نگردیده اند. آقای پروین حکم شلاق را اقدامی غیرانسانی و مغایر با موازین حقوق بشری دانسته و گفته اند که داوطلبانه به اجرای این حکم تن نخواهند داد. بدین رو با پرداخت جزای نقدی توسط همراهانش که بخش دیگری از حکم صادره برای این فعال بوده، با تشخیص و دستور قاضی دادگاه حکم اجرا شده تلقی گشته و آزادی وی فراهم شده است.

این فعال ملی بعلت شرکت در مراسم قلعه بابک در تیرماه 1396 دستگیر شده و در دادگاه کلیبر به اتهام انتسابی «مشارکت در اخلال در نظم عمومی» با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی به 18 میلیون ریال جریمه نقدی جایگزین حبس و همچنین 40 ضربه شلاق محکوم شده بودند که این رای در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید گردیده است.

لازم به ذکر است برادر ایشان مجتبی پروین نیز بازداشت شده و بعد از تودیع قرار کفالت 15 میلیون تومانی آزاد گردیده اند. در روزهای اخیر فشار بر فعالین سیاسی آذربایجانی (اردبیل) و خانواده آقای پروین شدت یافته است به گفته فعالین تورک احتمال می رود این فشارها با فعالیت های فعالین آذربایجانی در روزهای نخستین ماه مهر در خصوص پاسداشت زبان مادری مرتبط باشد.

آذوح