آذوح: صبح 17 مهر 1397 مامورین امنیتی با حضور در منزل پدری آقای مجتبی پروین و پس از ارائه حکم بازداشت، این فعال ملی آذربایجانی را بازداشت نمودند.

مامورین امنیتی بدلیل ممانعت خانواده آقای پروین موفق به وارسی منزل نگردیده و پس از بازداشت این فعال آذربایجانی منزل آقای پروین را ترک کرده اند.

هنوز از دلایل بازداشت این فعال آزربایجانی و اتهامات وارده خبری در دسترس نمی باشد .

دو برادر آقای پروین به نامهای مرتضی و مصطفی پروین نیز بارها از سوی مامورین امنیتی تهدید و بازداشت شده اند و حتی برای کارهای این فعالین نیز موانعی ایجاد کرده و مجوز برگزاری نمایشگاه نقاشی آقای مصطفی پروین با عنوان "شیروان دره سی" با مداخله مسئولین امنیتی لغو گردیده است.

در پایان لازم به ذکر است آقای مجتبی پروین پیشتر در مرداد 97 به هنگام صعود به قله ساوالان همراه با دیگر فعالین آذربایجانی دستگیر شده ، که پس از یک روز آزاد شدند ،در خصوص این بازداشت ها و بازداشت های مرتبط با مراسم سالانه قلعه بابک، سازمان جهانی عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار پایان دادن به آزار و بازداشت های غیر قانونی فعالین آزربایجانی شده بود.

گفتنی است ایشان پس از تفهیم اتهام در شعبه ۱۲ دادیاری عمومی و انقلاب دادسرای اردبیل با تودیع قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی و ارائه فیش حقوقی موقتا آزاد گردید.

اتهام آقای مجتبی پروین اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است که این فعال ملی آزربایجانی با رد اتهامات وارده از امضای صورتجلسه نیز خودداری نموده است.

ایشان پس از بازداشت به مدت ۴ الی ۵ ساعت در بازداشتگاه اداره امنیت و اطلاعات نگه داشته شده اند که بعد از اتمام مراحل اولیه بازجویی توسط مامورین امنیتی به دادسرا انتقال داده شده اند .