آذوح: پلیس امنیت و اطلاعات خوی مدعی شده است که سو قصدها علیه جواد احمدی یئکانلی کار آنها یعنی امنیتی‌ها نبوده است!

صبح دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۷ جواد احمدی یئکانلی فعال ساکن خوی که به مرکز پلیس امنیت و اطلاعات عمومی این شهرستان احضار شده بود در رابطه با سو قصدهای اخیر صورت گرفته علیهش به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.

احمدی در جواب بازجویانش که این حملات را متوجه چه کسانی می‌داند، گفته است: من یک فعال سیاسی تورک هستم که به صورت کاملا مدنی فعالیت می‌کنم و اصولا این شمایید که در این موارد ملزم به پاسخگویی بوده و بایستی اقدام به شفاف‌سازی کنید.

یکی از بازجویان که از در توهین وارد شده بود پس از واکنش سخت این فعال ، مدیریت فضای بازجویی توسط سرتیم بازجوها را همراه گشته و از بازجوی هتاک خواسته شده تا اتاق بازجویی را ترک نماید.

احمدی در جواب این سئوال نیز که چرا برگه احضاریه‌اش را در صفحه اینستاگرام شخصی منتشر کرده، گفته است: فعال مدنی شفاف عمل میکند که سره از ناسره براحتی شناخته شود.

بازجویان با اعلام اینکه این سو قصدها کار تیم های امنیتی نبوده و حساب فضای فعالین آذربایجان که بصورت مدنی فعالیت می‌کنند جدا از جریانات تروریستی است ضمن متأثر جلوه‌دادنشان از این حادثه گفته‌اند که پیگیر کشف هویت ضاربان این حملات خواهند بود.

جواد احمدی اخیرا در دو نوبت از سوی افراد ناشناس مورد سو قصد قرار گرفته و از ناحیه سر و صورت به شدت دچار خونریزی شده است.

این فعال آذربایجانی در ماه‌های اخیر به دفعات بازداشت گردیده و در یکی از آنها که به مناسبت سالگرد شهدا(کشته‌شدگان)‌قیام خرداد ٨۵ آذربایجان در سولدوز توسط پلیس امنیت این شهر دستگیر شد، یک شب بی‌وقفه تحت شکنجه قرار گرفته است.

وی در این پرونده با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی موقتا در آزادی بسر می‌برد.

اداره اطلاعات خوی در دو سال گذشته بارها با تماسهای تهدیدآمیز با این فعال تورک و خانواده‌اش، اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه فعالیت‌های احمدی عواقب بدی در انتظار او خواهد بود.