آذوح: اهدای کتاب به زبان مادری در بین دانش آموزان که امسال نیز به مانند سالهای پیشین با همت فعالین ملی آزربایجانی در بین دانش آموزان در َسرتاسر آزربایجان جنوبی ادامه یافته بود، شنبه ۱۴مهرماه سال ۱۳۹۷ نیز در شهر زنگان ادامه یافت و فعالین ملی این شهر با حضور در مسیرهای تردد دانش آموزان و ورودی های مدارس کتابهای تورکی چاپ شده را به دانش آموزان این شهر هدیه نمودند.

فعالین ملی آزربایجانی در زنگان چهاردهم مهر همزمان با سومین هفته سال تحصیلی جدید ، همچون همچون سالهای گذشته با حضور در مقابل مدارس این شهر ضمن پخش کتاب تورکی اقدام به دریافت نکته‌نظرات و پیشنهادات دیگر دانش‌آموزان ، والدین و معلمین اردبیلی جهت تسریع در رسیدن به اجماع عمومی در مسئله تدریس به زبان مادری و رسمی شدن زبان تورکی نمودند.

توزیع کتابهای تورکی در مدارس آزربایجان چندین سال است که شروع شده و در روزهای آغازین سال و همچنین سال تحصیلی جدید همراه با روز جهانی زبان مادری در قالب فراخوان و تمرکز جمعی دنبال می شود.اردبیل یکی از شهرهای پیگیر در این مسئله می‌باشد.

مبارزه برای زبان مادری در ایران دهه‌هاست که توسط فعالین آزربایجانی دنبال می‌شود و تاکنون صدها فعال تورک توسط سیستم قضایی-امنیتی ایران بازداشت ، شکنجه و متحمل حبس گردیده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل بارها درباره بازداشت فعالین مدنی آزربایجانی هشدار داده و با سرزنش مقامات ایرانی آنها را به رعایت حقوق تورکها و دیگر اتنیک‌های غیرفارس در ایران فراخوانده است.

خاطر نشان می سازیم که؛ توزیع کتابهای تورکی به صورت گسترده در بین دانش آموزان محروم از تحصیل به زبان مادری امسال نیز به مانند سالیان گذشته ، از اولین روز سال تحصیلی از شهر اردبیل شروع و در ادامه در شهرهای تبریز،خیاو و زنجان نیز ادامه دار گردید.