آذوح: با آغاز نیمسال تحصیلی جدید فعالین جنبش دانشجویی آزربایجان با نصب پلاکاردهایی در محوطه دانشگاه اورمیه اعتراضات خود را به ممنوعیت تحصیل به زبان مادری اعلام نمودند.

فعالین دانشجویی آزربایجان با نصب پلاکاردهایی در محوطه دانشگاه اورمیه خواستار تدریس به زبان تورکی گردیدند و به اعمال راسیستی حکومت ایران مبنی بر پایمال نمودن حقوق انسانی و اولیه میلیونها تورک در این جغرافیا اعتراض نمودند.

از جمله شعارهایی که به زبان تورکی آزربایجانی و هر دو الفبای لاتین و عربی بر روی پلاکاردها به صورت عمده به چشم می خورد عبارت بودند از : ” تورک دیلینده مدرسه ،اولمالیدیر هر کسه (تورکه)” ، ” تورکون دیلی رسمی اولسون

همچنین در پلاکاردهای دیگری نیز همین مضمون به زبان فارسی و انگلیسی نیز نوشته و نصب شده بود ؛ ” اصل ۱۵ قانون اساسی بایستی اجرا گردد

مبارزه برای احقاق حقوق ملی ملت تورک آزربایجان جنوبی و زبان مادری میلیون ها تورک در جغرافیای ایران نام دهه‌هاست که توسط فعالین آزربایجانی و فعالین جنبش دانشجویی دنبال می‌شود که تاکنون صدها فعال تورک آزربایجانی توسط سیستم قضایی-امنیتی ایران بازداشت ، شکنجه و متحمل حبس گردیده‌اند و در این راه صدها دانشجوی آزربایجانی نیز از ادامه تحصیلات دانشگاهی بازداشته شده و اخراج نیز گردیده اند.