آذوح: حکم 10 ماه حبس تعزیری سهند معالی فعال ملی آذربایجانی در دادگاه انقلاب سراب دوباره عینا تایید گردید.

آقای معالی به حکم قبلی اعتراض و خواستار واخواهی درباره این حکم شده بود که دادگاه انقلاب این شهر تصمیم نهایی خود را اعلام و اعتراض این فعال ترک را به حکم بدوی رد کرد.

این فعال ملی آذربایجانی 20 روز فرصت دارد به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی اعتراض نماید.

دادگاه انقلاب سراب، «سهند معالی» از فعالین تُرک آذربایجانی را با اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های قوم گرا و تجزیه طلب» به 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سراب طی دادنامه‌ای ساختگی و با استناد به گزارش اداره اطلاعات، حکم نهایی درخصوص پرونده سهند معالی را اعلام کرده کرد.

قاضی پرونده (مهدی شمس) در حکمش، برای این فعال ملی آذربایجانی مجازات 10 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در نظر گرفته بود که دوباره وی اعتراض آقای معالی را رد و رای صادره را دوباره تایید کرد.

حکم 10 ماه حبس سهند معالی به صورت غیابی و بدون ارائه بازجوئی تحت عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه های قومگرا و تجزیه طلب به منظور دعوت به تجمع در قلعه بابک» صادر کرده است.

سهند معالی؛ فعال ملی اهل سراب، پنجشنبه (14 تیر 1397) در نتیجه یورش ماموران امنیتی به منزل پدرش بازداشت شد. وی شنبه (23 تیر 1397) پس از 9 روز بازداشت و شکنجه در زندان سراب، به قید وثیقه 300 میلیون ریالی موقتا آزاد شده بود.

ماموران امنیتی در جریان این بازداشت بدون ارائه حکم اقدام به تفتیش منزل و محل کار پدری سهند معالی نمودند. آنها همچنین با ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی فعال نام برده، خانواده وی را مورد تهدید و و توهین قرار داده بودند.