آذوح: ماموران اداره اطلاعات شهرستان پارساآباد به شکل وحشیانه ای به خانه «سجاد منادی»؛ از فعالان ملی این شهر هجوم بردند.

صبح چهارشنبه، ۲۱ شهریورماه ۹۷، ماموران اداره اطلاعات شهرستان پارساآباد به خانه‌ی پدری «سجاد منادی» هجوم برده و به تفتیش منزل این فعال ترک آذربایجانی پرداختند.

در این هجوم وحشیانه، «حضرتی»؛ رئیس اداره اطلاعات شهرستان پارساآباد موغان نیز حضور داشته است.

به هنگام هجوم ماموران، «سجاد منادی» در خانه نبوده و ماموران موفق به دستگیری وی نشده اند.

ماموران پس از تفتیش منزل سجاد منادی، کیس کامپیوتر، فلش مموری، پاسپورت و کارت ملی این فعال ترک آذربایجانی را با خود بردند.