آذوح: کیومرث اسلامی؛ فعال تُرک آذربایجانی توسط شعبه 102 دادگاه کیفری پارساباد-مغان برای ارائه دفاعیات به دادگاه فراخوانده شده است.

طی احضاریه‌ای که در زمان آزادی موقت کیومرث اسلامی به وی ابلاغ گردیده، از این فعال ملی خواسته شده تا فردا (سه شنبه 20 شهریور 1397) در شعبه 102 دادگاه کیفری پارساباد-مغان حاضر شود.

این فعال ملی با اتهام انتسابی "تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای مجازی" روبرو است.

از کیومرث اسلامی مقالات بسیاری درخصوص تاریخ آذربایجان در فضای مجازی منتشر شده و اصلی ترین ادله اتهامی در مراحل دادیاری انتشار مطالب تاریخی در خصوص آذربایجان ذکر گردیده است.

قاضی پرونده در زمان بازجویی از این فعال ملی خواسته بود تا جهت مساعدت در پرونده، اقدام به نوشتن تعدادی مقاله در وصف تاریخ ایران کند.

کیومرث اسلامی معروف به "آراز" پنجشنبه (18 مرداد 1397) پس از 37 روز بازداشت، به قید وثیقه ملکی از زندان موغان آزاد شد.

این فعال آذربایجانی سه‌شنبه (12 تیر 1397) در ارتباط با برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک دستگیر در منزل شخصی خود در پارساباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

کیومرث اسلامی در زمان بازداشتش به دلیل تعلل قاضی پروند (قاضی فراهانی) در صدور حکم آزادی موقت، دست به اعتصاب غذا زده بود.

وی پس از پایان بازجویی‌ها و با آنکه بازپرس پرونده جهت آزادی وی قرار وثیقه صادر کرده بود با ممانعت نیروهای امنیتی 37 روز در زندان شهر مغان در وضعیت بلاتکلیفی بسر ‌برد.

کیومرث اسلامی تحقیقات ارزنده‌ و قابل توجهی در زمینه تاریخ وفرهنگ آذربایجان دارد. وی بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی‌اش در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان بازداشت، شکنجه و محاکمه شده است.