آذوح: بنا به ابلاغیه ای که امروز 3 شهریور 1397 به درب منزل فعال ملی آزربایجانی آقای جعفر رستمی راد داده شده است از ایشان خواسته شده ظرف 5 روز در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه 33 شهید مقدس(اوین) تهران حاضر گردیده و آخرین دفاعیات خویش را در خصوص اتهامات وارده ارائه نماید.

آقای جعفر رستمی راد 11 تیر 1397 به احتمال شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک در شهر تهران دستگیر گردید و علی رغم کارشکنی های بازپرس پرونده در قبول گواهی کسر از حقوق و فیش حقوقی با تلاش مستمر و مراجعه پی در پی همسر ایشان خانم زیبا پیله ور در تاریخ 9 مرداد 1397 به طور موقت آزاد گردیدند.

جعفر رستمی راد سابقه بازداشت متعدد در خصوص فعالیت های خویش برای تحقق خواست های ملی ملت آزربایجان و رفع تبعیض ها حاکم را در سابقه فعالیتی خویش دارد.

لازم به ذکر است از بازداشت شدگان مراسم سالانه قلعه بابک تنها آقای ابراهیم نوری کماکان در بازداشت بوده و تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نمی باشد.در این خصوص سازمان حقوق بشری عفو بین الملل با انتشار گزارشی مبسوط که در آن از آقای جعفر رستمی نیز نام برده شده بود خواهان توقف دستگیری و بازداشت های خودسرانه تورک های آزربایجان شده و آزادی سریع و بی قید شرط تمامی فعالان مدنی بازداشت شده را خواستار شد.

آذوح