آذوح: دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۱ دادگستری استان اردبیل حکم حبس و شلاق فعالین ملی آزربایجانی در مشکین‌شهر را به تعلیق درآورد.

بنابه‌اطلاع آرازنیوز، پس از درخواست تجدیدنظرخواهی فعالین ملی آزربایجان آقایان بیت‌اله برزگر، سینا قربان ارشادی و سیامک قارداشی دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۱ دادگستری استان اردبیل حکم دادگاه بدوی را به مدت سه سال به تعلیق درآورد.

فعالین ملی دستگیر شده در جریان اعتراضات ملت آزربایجان به برنامه موهن و نژادپرستانه فیتیله در مشکین‌شهر اسفندماه سال گذشته به اتهام «اخلال در نظم عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال در خیابان» به حبس و شلاق محکوم شده بودند. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست احمد موسی‌پور رای دادگاه بدوی را به مدت سه سال به تعلیق درآورد.

فعالین ملی مشکین‌شهر (خیاو) از جمله آقایان سینا قربانی ارشاد، سیامک سیفی، بیت‌اله برزگر، سیامک قارداشی و رضا فرج‌زاده از سوی دادگاه کیفری دو مشکین شهر به اتهام «اخلال در نظم عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال در خیابان» هر کدام به ۴ ماه حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بودند.

حسن مولایی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ مشکین شهر که پرونده این فعالین را در دست داشته برای مجازات چهار ماه حبس تعزیری این فعالین، جزای نقدی ۱۸ میلیون ریالی را به عنوان مجازات جایگزین در نظر گرفته بود. همچنین برای ۷۰ ضربه شلاق نیز مجازات جایگزین سه میلیون ریالی در نظر گرفته شده بود. رضا بدلی دیگر فعال ملی این پرونده نیز به دلیل «فقد دلیل کافی در پرونده» از اتهامات وارده تبرئه شد