آذوح: محمد هادی عباس‌زاده ، فعال دانشجوی تورک آذربایجانی که از طرف پلیس امنیت شهر خوی احضار، بازجویی و به دادگاه معرفی شده بود، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر، با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

تبلیغ علیه نظام «به نفع احزاب و گروه‌های تجزیه طلب ضد نظام »، اغفال جوانان آذربایجانی و همکاری با گروه‌ها و احزاب پان‌تورکیست، اتهامات انتسابی است که روز شنبه ۱۳ مرداد ماه جاری از سوی بازپرس ابراهیمی، در رابطه با فعالیت‌های این دانشجوی آذربایجانی مطرح شده است.

پلیس امنیت خوی هفته گذشته با ارسال احضاریه‌ای از هادی عباس‌زاده خواسته بود که روز پنجشنبه ۱۱ مرداد ، جهت پاره‌ای از توضیحات در مرکز این نهاد حاضر گردد.

عباس‌زاده در این حضور تنها نیم‌ساعت بازجویی شده و مبنای بازجویی نیز درخواست همکاری با این نهاد بوده که از سوی وی رد شده است.

محمد هادی عباس‌زاده متولد ۱۳۷۲در خوی و دانشجوی سال آخر رشته مدیرت دولتی در دانشگاه پیام نور می‌باشد که قبل از این نیز سال ۹۵ در جریان راه‌پیمایی اعتراضی به «توهین نشریه طرح نو به تورک‌ها» در خوی دستگیر و زندانی شده بود.