آذوح: «یاشار حسن پور»؛ فعال ملی آذربایجان و از دستگیر شدگان مراسم قلعه بابک، طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد.

شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز با ارسال ابلاغیه ای، از آقای «یاشار حسن پور» خواسته است در روز یکشنبه ٢١ مردادماه ٩٧، در دادگاه حاضر شود.

در این نامه به علت احضار و یا اتهامات وارده به این فعال ملی آذربایجانی هیچ اشاره ای نشده است و تنها نوشته شده «در خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شبه حاضر شوید

یاشار حسن پور پس از بازگشت از مراسم سالانه «قلعه بابک»، صبح روز شنبه ١٦ تیرماه ٩٧، توسط نیروهای لباس شخصی حکومت ایران در خانه اش در تبریز دستگیر شده بود.

این فعال ملی اهل تبریز پس از دو روز بازداشت، روز دوشنبه ١٨ تیرماه ٩٧، با قرار وثیقه سنگین ١٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شده است.

ماموران امنیتی ایران، تلفن همراه و سیمکارت های این فعال آذربایجان را حین بازداشت ضبط کرده اند.

همزمان با برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک در تیرماه ٩٧، ماموران امنیتی حکومت ایران طی حدود ٨٠ نفر از فعالین ملی مدنی ترک را در شهرهای مختلف آذربایجان دستگیر کردند.

شمار زیادی از فعالین دستگیر شده، با قرار وثیقه های سنگین موقتا آزاد شده اند اما تعدادی از آنها هنوز هم در بازداشت به سر می برند.

بسیاری از فعالین آذربایجانی حین دستگیری و یا در زمان بازداشت، بشکل وحشیانه ای مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند.