آذوح: «حامد یگانه پور» فعال ملی آذربایجان توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی مراغه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

این فعال ملی آذربایجان پس از احضار به اطلاعات نیروی انتظامی مراغه، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.

«حامد یگانه پور» از نویسندگان و فعالان فرهنگی آذربایجانی است و بر اساس گزارش ها، احضار و بازجویی از این فعال ترک آذربایجانی در رابطه با مقالات اخیر وی بوده است.

یکی از مقالات وی در اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادی کشور بوده و مقاله دیگر وی «زبان مادریم خط قرمز من است» نام دارد که در در واکنش به اظهارات نژادپرستانه وزیر آموزش و پرورش ایران نگاشته است.

یگانه پور از فعالین حقوق اصناف و بازاریان شهر مراغه نیز هست و پیشتر نیز با جمع آوری طوماری نسبت به افزایش غیر منطقی مالیاتها اعتراض کرده بود.