آذوح: «محمدهادی عباس زاده» از فعالین ملی شهر خوی به پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی احضار شد.

این فعال ملی آذربایجانی، چهارشنبه ١٠ مردادماه ٩٧، از طریق احضاریه به پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی خوی احضار شده است. در این احضاریه از وی خواسته شده پنجشنبه خود را به پلیس اطلاعات معرفی کند.

ماموران امنیتی طی چند روز گذشته از طریق تلفن با محمدهادی تماس گرفته اند اما این فعال ترک به تماس های آنها پاسخ نداده و در نهایت ماموران مجبور شده اند به بشکل قانونی و با ارسال احضاریه وی را به پلیس امنیت فر بخوانند.

احضاریه محمد‌هادی‌ را ماموران امنیتی به خانواده وی تحویل داده و تهدید کرده‌اند که اگر طبق احضاریه به پلیس اطلاعات مراجعه نکند «برخورد بسیار خشن و قهر آمیزی» با وی خواهند کرد.

این فعال ملی ترک آذربایجان پیشتر در اعتراضات مرداد‌ماه سال ۹۵ دستگیر و دادگاهی شده بود.