آذوح: شاهین برزگر از فعالین ملی آذربایجان طی روزهای اخیر از جانب نیروهای امنیتی و قضایی رژیم ایران هدف اتهامات واهی و بی اساس قرار گرفته است.

گفته میشود به دلیل آنچه حضور وی در مراسم بدرقه مرحوم "حسن دمیرچی" و حمایت از فعالین ملی ومدنی آذربایجانی در بند زندان‌های رژیم مورد بازخواست و بازجویی نیروهای امنیتی و قضایی رژیم ایران قرار گرفته است.

وی ۳ روز قبل از طرف نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بعد از بازجویی ها صورت گرفته از وی به زندان تبریز منتقل و سپس به قید وثیقه آزاد گشته است.

وی به اتهامات آنچه ایجاد جو بدبینی علیه نیروهای مسلح و تبلیغ علیه نظام خوانده می شود در دادسرای نظامی شعبه اول بازپرسی به ریاست قاضی ملکی محاکمه و با قرار وثیقه۷۰میلیون تومانی با آزادی موقت وی موافقت شده است.

تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران اتهامی است که اکثر فعالین ملی و سیاسی با آن مواجه شده و با این اتهام ساختگی دولت ایران روانه زندان می شوند.