آذوح: پنجشنبه ۴ مرداد چهارمین روز است که رانندگان کامیون در قوشاچای (میاندوآب) دست به اعتصاب زده اند.

گفتنی است دور دوم اعتصاب کامیونداران که چندین روز قبل آغاز شد، در دومین روز با پیوستن کامیونداران بیشتری از شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد. کامیونداران به ثابت ماندن قیمت کرایه‌ها در قبال افزایش هزینه‌ها معترض اند و افزایش بیست درصدی کرایه‌‌‌‌‌‌ ها از سوی دولت نیز آنان را راضی نکرده است.

از شهرهای آزربایجان جنوبی هم کامیون‌داران قزوین، زنگان، تبریز و مرند به اعتراضات پیوسته‌ بودند. همچنین کامیونداران شهر تورک بجنورد در خوراسان شمالی هم به اعتصاب پیوسته بود. روز دوم مرداد، همراه با رانندگان ازربایجان جنوبی رانندگان اغلب استان‌ها و شهرهای، با پارک کردن کامیون‌ها در پایانه، از حمل بار خودداری کردند. در ویدئوهایی که در توییتر منتشر شد، پایانه‌های یزد و خوزستان خلوت و راکد است.