با همکاری فعالین مختلف از تمام ائتنیک‌ها و مللِ ایران،در اعتراض به اظهارات اخیر#وزیر_آپ با تگ‌کردن و خطاب قرار دادن رئیس جمهور ایران

@Rouhani_ir

پنج شنبه 28 تیرماه ساعت 8 شب