آذوح: وزیر آموزش و پرورش ایران تدریس زبان فارسی در مدارس را "خط قرمز نظام" نامید و گفت: « آموزش به دانش آموزان با زبان محلی ممنوع است، فارسی باید در تمامی مدارس تدریس شود

محمد بطحایی؛ وزیر آموزش و پرورش ایران گفت: «در برخی مناطق مشاهده شده است با زبان محلی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود که این موضوع بسیار خطرناک است زیرا بچه‌ها زبان محلی را در خانواده فرا می‌گیرند پس باید زبان رسمی کشور را در مدرسه بیاموزند

محمد بطحایی این سخنان را شنبه (23 تیر 1397) در جلسه معاونان آموزش و پرورش در شهر اصفهان بیان کرده است. سخنان وی در خبرگزاری تسینم بازنشر یافته.

بطحایی همچنین گفته است: «آموزش دانش‌آموزان به ادبیات و تکلم فارسی، خط قرمز ماست و در مناطق 2 زبانه، معلم برای ارتباط بهتر با دانش‌آموز از زبان محلی استفاده می‌کند، در حالی که زبان فارسی به عنوان خط وحدت کشورمان، باید در مدارس استفاده شود