آذوح: حامد عابدی فعال ملی ترک آذربایجانی یکشنبه 17 تیر ماه سال جاری در شهر تبریز دستگیر و بازداشت شد.

به گفته نزدیکان آقای عابدی این فعال آذربایجانی را ماموران اطلاعات تبریز بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل نموده اند.

گفتنی است که در جریان برگزاری مراسم قلعه بابک بیش از 80 نفر از فعالین ملی ترک آذربایجانی توسط ارگان های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

بسیاری از بازداشت شدگان در حین دستگیری مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند که تصاویر آنها هم در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تجمع مسالمت آمیز ترک ها در راستای دفاع از فرهنگ، هویت و تاریخ خود را تهدیدی علیه موجودیت فرهنگ و زبان فارسی قلمداد کرده و به سرکوب تجمع کنندگان اقدام می کنند.