آذوح: دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده به سه فعال ملی-مدنی آزربایجانی در تهران برگزار شد.

بنابه اطلاع آرازنیوز؛ ارگان خبری تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)، دیروز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالین ملی آزربایجان آقایان بهنام نورمحمدی، یاسین ارفعی و مهدی قمری در شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران برگزار شد.

پیش از برگزاری دادگاه اخیر این فعالین آزربایجانی روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷ به شعبه ۷ بازپرسی زندان اوین در تهران احضار و اتهام «تشویش اذهان عمومی» به آنها ابلاغ شده بود. این درحالی‌است که قبل از برگزاری آن جلسه دادگاه اتهام «تبلیغ علیه نظام» به این سه فعال ابلاغ گردیده بود. در دادگاه دیروز که به ریاست قاضی شعبه عباس نژاد برگزار شد اما اتهام واهی «اقدام علیه امنیت ملی» به این سه فعال ملی آزربایجانی تفهیم شده است؛ به‌طوری‌که در طول رسیدگی به پرونده ایشان، دادگاه در هر جلسه سه اتهام متفاوت به آن‌ها ابلاغ کرده است.

بهنام نورمحمدی روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۹۶ بهنام نورمحمدی (نادارلی در محل کارش از سوی نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده و در بازداشتگاه زندان اوین بازجویی شده بود. قرار بازداشت این فعال آزربایجانی تا تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه تمدید شده بود. این فعال ملی آزربایجانی شهروند روستای نادارلی (نظرلو) شهرستان شبستر پیش‌تر در سال ۸۹ و در بازی تیم فوتبال تراختور آزربایجان، مهرماه سال ۹۱ در مراسم سالگرد مرحوم ابراهیم جعفرزاده در خوی و همچنین در قیام خردادماه آزربایجان دستگیر شده بود.

روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ پس از تحمل ۲۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اوین بهنام نورمحمدی به همراه یاسین ارفعی هر کدام با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. یاسین ارفعی، بهنام نورمحمدی و مهدی قمری به دلیل چاپ تقویم تورکی آزربایجانی بازداشت شده بودند و حالا با اتهامات واهی دستگاه قضایی رژیم نژادپرست ایران روبرو شده‌اند.