آذوح: بازداشت گسترده فعالان ملی آزربایجان جنوبی توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد.

به گزارش آذوح همزمان با فرارسیدن دومین هفته ی تیر و برگزاری مراسمات در قلعه ی بابک، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری گسترده فعالان ملی آزربایجان پرداختند.

اسامی دستگیر شدگان بدین شرح می باشد:

۱- عباس لسانی؛ از فعالین سرشناس حرکت ملی آزربایجان جنوبی ساکن اردبیل روز دوشنبه ۱۱ تیر در محل کارش توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل داده شده است.

۲-عسگر اکبرزاده؛ فعال ملی آزربایجان ساکن اردبیل دوشنبه ۱۱ تیر توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان اردبیل در محل کار خود بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده است.

۳- علی واثقی ؛ فعال ملی آزربایجان ساکن اردبیل دوشنبه ۱۱ تیر توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان اردبیل در محل کار خود بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده است.

۴- رحیم ساسانی ؛ فعال ملی آزربایجان ساکن شهر تبریز، هنگام خروج از منزل توسط عوامل اطلاعاتی تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

۵- سعید صادقی فر ؛ فعال ملی آزربایجان ساکن اردبیل دوشنبه ۱۱ تیر توسط پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان اردبیل در منزل پدری خود بازداشت و به مکان نامشخصی منتقل شده است.

۶- ابراهیم نوری؛ فعال ملی آزربایجان که چند روز قبل نیز مورد تهدید اداره پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان اهر قرار گرفته بود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی انتقال داده شده است.

۷- مرتضی محمدی ؛ فعال ملی آزربایجان در پی دستگیری های گسترده فعالان ملی توسط نیروهای امنیتی در محل خود در شهرستان اهر دستگیر گردید.

۸- رحیم غلامی ؛ فعال ملی آزربایجان در اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی برده شده است.

۹-مهدی هوشمند ؛ فعال ملی آزربایجان که ماموران اطلاعاتی با یورش به منزل پدری ابتدا برادر وی عبدالله هوشمند را دستگیر کردند.

۱۰-مجتبی عبدلی؛ فعال ملی آزربایجان ساکن بستان آباد توسط نیروهای امنیتی در بستان آباد بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد.

۱۱- جعفر رستمی؛ فعال ملی آزربایجان ساکن اردبیل که قبلا نیز در پی فعالیت‌های ملی خود به زندان محکوم گردیده و دوران محکومیت خود را سپری کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد.

اخبار و گزارشات تکمیلی در این باره متعاقبأ اعلام خواهد شد.

آذوح