آذوح: تراز آب دریاچه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2 سانتی متر کاهش یافته و به رقم 1270.84 درحالی‌که در سال گذشته 1270.86 بود.

به گزارش یول‌پرس؛ رئیس ستاد احیای دریاجه اورمیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه اورمیه در مقایسه با سال گذشته ۲ سانتی متر کاهش یافته و به رقم ۱۲۷۰.۸۴ رسید.

فرهاد سرخوش با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه اورمیه اظهار داشت: تراز آب دریاچه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲ سانتی متر کاهش یافته و به رقم ۱۲۷۰٫۸۴ درحالی‌که در سال گذشته ۱۲۷۰٫۸۶ بود.

وی با اشاره به وسعت دریاچه در مقایسه با سال ۹۶ خاطرنشان کرد: وسعت دریاچه با کاهش رو به رو بوده و از رقم ۲۴۱۴٫۲۲ به ۲۳۹۱٫۳۳ کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: حجم آب موجود در دریاچه نیز ۵۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته و به رقم ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون متر مکعب رسید.

سر خوش بیان کرد: این در حالی است که حجم آب موجود در دریاچه در زمان مشابه در سال ۹۶ رقم ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.