آذوح: دیوارنویسی‌هایی به‌ صورت گسترده توسط فعالان ملی آذربایجان در کرج در حمایت از اراضی تاریخی آذربایجان و زبان مادری انجام گردید.

دیوارهای شهر کرج در آذربایجان جنوبی روز جمعه (18 خردادماه 1397) با شعار ترکی آذربایجانی؛ « تورک دیلی، رسمی اولسون» و شعارهایی در حمایت از «قاراباغ» و «گردنه حیران» پر شد.

شعارها در حمایت از «قاراباغ» و «گردنه حیران» نیز، «قاراباغ خاک اسلام است» و «حیران خاک آزربایجان است»، بود.

این حرکت گسترده در اعتراض سیاست‌های ضد تُرک حکومت ایران مبنی بر عدم تحصیل به زبان مادری در مدارس و حمایت از حفظ اراضی آذربایجان جنوبی و شمالی است.