آذوح: بنا به اخبار رسیده از تبریز وضعیت عمومی حسن آغا دمیرچی نسبت به سه روز گذشته رو به بهبودی است.

به گزارش آذوح روز گذشته حسن آغا دمیرچی برای سومین بار مورد دیالیز قرار گرفته و از صبح امروز نیز فشار خون ایشان افزایش یافته و وضعیت بهتری نسبت به 3 روز گذشته پیدا کرده است.

گفتنی است در پی ابراز نگرانی و اعتراض شدید فعالین ملی آذربایجان نسبت به بروز هرگونه اخلال در روند درمانی فعال شناخته شده ی آذربایجان و حضور گسترده ی فعالین در محوطه ی بیمارستان، روز گذشته پورمهدی، معاون استاندار آذربایجان شرقی در بیمارستان حضور یافته و جویای آخرین وضعیت حسن آغا دمیرچی گردید.

لازم به ذکر است از روز گذشته فقط به فرزندان حسن آغا دمیرچی اجازه ی ملاقات داده شده و این دیدارها نیز تنها با اجازه ی ماموران انتظامی و در حضور آنها میسر است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

آذوح