آذوح: در پی درج اخباری از وخامت وضعیت جسمانی حسن آغا دمیرچی تعداد زیادی از فعالین ملی آذربایجان در بیمارستان عالی نسب تبریز حضور یافته اند.

به گزارش آذوح از روز گذشته و در پی درج گزارش از وضعیت ایشان و احتمال بروز برخی خطرات برای حسن آغا دمیرچی از طرف نیروهای امنیتی، تعداد زیادی از فعالین ملی جهت عیادت و حمایت از این فعال شناخته شده ی آذربایجانی در محل بستری شدن وی حضور یافتند.

شب گذشته نیز جمعی از فعالین با در دست داشتن پلاکاردهایی تا ساعاتی پس از نیمه شب در محوطه ی بیمارستان حضور داشتند.

گفتنی است بروز برخی شبهات و روند مشکوک درمانی حسن آغا دمیرچی، فعالین ملی آذربایجان را نگران و آماده ی واکنش کرده است.

روز دوشنبه گزارش کاملی از وقایع روی داده و احتمال سوء قصد به جان حسن آغا دمیرچی منتشر گردید که از لینک زیر می توانید مطالعه نمایید:

http://www.azoh.net/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2743-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C.html

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد گردید.

آذوح