آذوح: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: این استان تنها استانی در کشور است که حتی یک کیلومتر آزادراه ندارد.

به گزارش یول‌پرس، «عبدالحسین علی اکبری »با بیان اینکه ۱۲ هزار کیلومتر انواع راه در استان وجود دارد گفت: از این میزان ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و ۲ هزار کیلومتر راه فرعی است اما به معنای واقعی در استان آزادراه نداریم.

به گفته وی از ۸ هزار کیلومتر راه روستایی استان، فقط ۴ هزار کیلومتر آسفالت شده و بسیاری از راه های آسفالت شده نیز فرسوده و در معرض تخریب هستند.