آذوح: در پی اعتصاب کارگران شرکت تراورس راه آهن دامغان، کارگران راه آهن اسلامشهر و زنجان نیز به دلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق و مزایا تجمع کردند.

بر اساس گزارش وبسایت های خبری و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران راه آهن اسلامشهر به دلیل دریافت نکردن چهار ماه حقوق اعتصاب کرده اند.

همزمان، گزارش‌هایی نیز از تجمع کارگران راه‌آهن زنجان در برابر استانداری زنجان منتشر شده است. این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و ۱۵ ماه بیمه خود تجمع کردند.