آذوح: در ایران از برگزاری چند برنامه فرهنگی با حضور اورهان پاموک، نویسنده سرشناس ترکیه، جلوگیری شده است. این برنده جایزه نوبل به دعوت ناشران برای شرکت در چند برنامه فرهنگی و دیدار با خوانندگان آثارش به ایران رفته بود.

پاموک در سال ۲۰۰۶ جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد

حضور اورهان پاموک در نمایشگاه کتاب تهران و دیدارش با مخاطبان که قرار بود بعدازظهر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار شود، لغو شد.

پیش از آن "شب اورهان پاموک" که قرار بود عصر چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در "خانه اندیشمندان علوم انسانی" برگزار شود لغو شده بود.

مقام‌های ایرانی این دو برنامه را با بهانه‌هایی مانند "جلوگیری از ازدحام جمعیت" یا "عدم در اختیار گذاشتن سالن" لغو کرده‌اند.