آذوح: معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی در اعتراض به وضعیت معیشتی شان، تجمع اعتراضی برپا کردند.

روز پنجشنبه در پی فراخوان «کانون‌های صنفی معلمان»، معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به «پرداخت نشدن معوقات فرهنگیان »، «دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر معلمان» و «خصوصی سازی آموزش» در شهرهای مختلف ایران تظاهرات کردند.

همزمان با این تظاهرات، در شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی نیز معلمان به تجمع اعتراضی برپا کردند.

معلمان آذربایجانی در تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی شان مقابل سازمان آموزش و پرورش این شهر، تجمع کرده و خواستار حل مشکلاتشان شدند.

در زنجان نیز معلمان معترض در برابر سازمان آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. آنها دست نوشته هایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود «معوقات فرهنگیان پرداخت شود»

در قزوین، دیگر شهر آذربایجان جنوبی هم، معلمان با تجمع در مقابل سازمان آموزش و پرورش، به «پایین بودن حقوق و مزایای فرهنگیان» اعتراض کردند.