آذوح: اسلام ملکی و کاظم صفابخش دو تن از فعالین ملی ترک روز چهارشنبه در نمایشگاه کتاب تهران بازداشت شدند و پس از چند ساعت بازداشت و باز جویی آزاد شدند.

اسلام ملکی و کاظم صفابخش که برای خرید کتب ترکی به نمایشگاه کتاب رفته بودند روز توسط ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و بازداشت شده اند.

این فعالین ملی در حین دستگیری بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است روز سه شنبه عده ای از اراذل و اوباش پان فارسیست به غرفه کتاب آذر تورک حمله کردند و نام تورک را خط زدند و به مسئولین غرفه گفتند شما آذری هستید.

این نژادپرستان عده ای را هم مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دولت جمهوری اسلامی ایران زبان، فرهنگ و هویت ترکی را تهدیدی علیه خود قلمداد می کند و به سرکوب فعالین در این زمینه اقدام می کند.