آذوح: دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به خدمات نامطلوب و برخی از سیاست‌های اعمال‌شده از سوی حکومت برای دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان دانشگاه تبریز روز یک‌شنبه (16 اردیبهشت 1397) به دلیل کیفیت نامناسب غذاها و خدمات دانشگاهی، در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز، تجمع کردند.

دانشجویان معترض با در دست داشتن پلاکاردهایی، شعارهای «اینجا پادگان نیست»، «دانشگاه پولی نمیخواهیم» و «اینترنت لاک‌پشتی نمیخواهیم»، اعتراض خود را نشان دادند.

همچنین در این تجمع، شعارهایی همچون «مسئول بیکفایت نمیخواهیم، نمیخواهیم» شنیده میشد.

به گفته دانشجویان به ایسنا، اینترنت دانشگاه مشکل دارد و سرعت آن بسیار پایین است به گونه‌ای که امکان دسترسی به دیتابیس‌های علمی، وجود ندارد.

گفتنی است؛ تعدادی از دانشجویان نیز در اعتراض به کیفیت غذا، غذاهای خود را مقابل سلف غذاخوری دانشجویان بر روی زمین چیدند.

درزمینهٔ مسائل علمی نیز، قانونی تصویب‌شده که استاد راهنما و مشاور نمیتواند خارج از دانشگاه انتخاب شود و دانشجویان مجبور به انتخاب فقط از بین چند نفر محدود می‌باشند که وضعیت یک پادگان را دارد.

اعتراضات همچنین به رفتار پادگانی مأمورین حراست دانشگاه، کیفیت نامطلوب غذا و پولی شدن امکانات ورزشی و تفریحی و بسیاری مشکلات دیگر که در دانشگاه وجود دارد، ادامه دارد.

برای دیدن گوشه هایی از این اعتراضات می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/qJ6YnJ5MEAM

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1585620304825218/

آذوح