آذوح: همزمان با راهپیمائی تورک ستیزانه عده ای از ارمنیان ساکن تهران که با حمایت حاکمیت ایران انجام شد، دو تن از فعالین حرکت ملی آزربایجان به نامهای "عسگر تبریزلی" و "آیدین قلیزاده" که پلاکاردی با عنوان فاجعه جیلولوق و قره باغ در دست داشتند، هنگام اعلام اعتراض به این تجمع از طرف مامورین امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش آذوح این دو فعال ملی با در دست داشتن پلاکاردی با عنوان جیلولوق را فراموش نکرده ایم و "قاراباغ بیزیمدیر _ بیزیم اولاجاق" اعتراض خود را به سیاست های اشغالگرانه ارمنستان و شعارهای تورک ستیزانه حاضران در تجمع اعلام داشتند.

نیروهای امنیتی رژیم ایران با خشونت این دو فعال حرکت ملی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

هر ساله در 24 اوریل سالگرد ادعای دروغین ارامنه، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امکانات مادی و معنوی خود را جهت تجمع و بسیج ارامنه ساکن ایران علیه دولت و ملت ترکیه بکار می گیرد.

برای مشاهده ی حضور اعتراضی این فعالین شجاع در جریان برگزاری تظاهرات علیه ترکیه در تهران از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://youtu.be/4t7kvWx9vo4

https://www.facebook.com/AZOHqrupu/videos/1573443522709563/

آذوح