آذوح: نشریه دانشجویی «اوخو» در دانشگاه پیام نور تبریز منتشر گردید.

اولین شماره از نشریه علمی – دانشجویی با عنوان «اوخو» با همت دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز منتشر گردید. در اولین شماره از نشریه اوخو به مقالات علمی، تاریخی، ادبی، حقوقی به چشم می‌خورد.

برای دریافت اولین شماره از نشریه از لینک زیر استفاده نمایید:

https://app.box.com/s/76p3op42kmjci1z0nozlp77df158nn3d

در اولین شماره نشریه دانشجویی اوخو مطالبی در مورد روانشناسی، توسعه شهری، حق تحصیل به زبان مادری، قتل عام خوجالی به دست تروریست‌های ارمنی و مقالاتی در حصوص ادبیات و شعر آزربایجان به چشم می‌خورد.

همچنین مصاحبه با آقای بهزاد حاج علیلوی بناب ریاست دانشگاه پیام نور تبریز به زبان تورکی در خصوص وضعیت دانشگاه و مشکلات آن از جمله مطالبی است که در این نشریه می‌توان مطالعه کرد. این نشریه همچنین در بخش ادبیات به بررسی آثاری از شاعر بزرگ آزربایجان بولود قاراچورلو نیز پرداخته است.

لیست مطالب نشریه به ترتیب زیر می‌باشد:

سخن سردبیر

مصاحبه

آنا دیلی

بررسی بعد فرهنگی جهانی شدن و رابطه آن با هویت قومی و ملی

تئوری انتخاب

انفجار نمک

تبریز دیروز و امروز

مبانی و مفاهیم توسعه پایدار

حاشیه نشینی

ترافیک

بایرام

معرفی کتاب(شاعیر لر)

کوروش اروق