آذوح: در ادامه اعتراض‌های کارگری در ایران، کارگران کارخانه فولاد قزوین در اعتراض به اخراج نیمی از همکارانشان در مقابل فرمانداری شهرستان تاکستان تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران این کارخانه روز یکشنبه دوم اردیبهشت در اعتراض به اخراج یکصد نفر از همکارانشان توسط کارفرما، تجمع کردند.

یکی از کارگران به این خبرگزاری گفت که کارگران اخراج شده فولاد قزوین سه ماه حقوق و مزایا طلب دارند. ضمن اینکه دیگر کارگران کارخانه نیز امنیت شغلی ندارند و احتمال اخراج آنها وجود دارد.