آذوح: یک فایل ویدئویی از الیاس حضرتی منتشر شده که وی در آن می‌گوید: «اوج درخواست تُرکان آذربایجانی تحصیل به زبان مادری است، اگر این درخواست محقق نشود آینده آذربایجان نامشخص خواهد بود

الیاس حضرتی؛ نماینده تهران، این سخنان را یکشنبه (26 فروردین 1397) در یک مراسم ختم بیان نموده است. وی فروپاشی ایران را به آغاز موج استقلال طلبی به خصوص در آذربایجان جنوبی تشبیه کرده است.

حضرتی گفته است: «تُرکان آذربایجانی همچون سایر اقوام نجیب و مسلمان، در تمامی صحنه‌ها خودشان را به خوبی ثابت کرده‌اند. اوج خواسته‌ی آنها (تُرکان آذربایجانی) تحصیل به زبان مادری در مدارس است که در قانون اساسی ایران نیز آمده».

وی می‌افزاید: «تُرکان آذربایجانی چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌خواهند. مطالبه مشروع آنها اجرای اصل 15 و 19 قانون اساسی است. اما جمهوری اسلامی نمی‌تواند این خواسته را محقق کند

عضو فراکسیون مناطق تُرک‌نشین در ادامه تاکید دارد: «جمهوری اسلامی به این خواسته کوچک و قانونی توجهی ندارد. لذا در صورت عدم تحقق آن، تُرکان آذربایجانی در آینده خواسته‌های "بزرگتر، عجیب و غیر قابل قبولی" را مطرح خواهند کرد

الیاس حضرتی همچنین با اشاره به بروز وقایع قریب الوقع در آذربایجان جنوبی گفته است: «ما می‌توانیم با اجرای قانون تحصیل به زبان مادری، مانع از به وقوع پیوستن یک حادثه بزرگ در آذربایجان جنوبی شویم. آنجایی که می توانیم یک مطالبه کوچک را محقق کنیم، چرا باید آن را به یک حادثه تاریخی تبدیل نمایم

نماینده تهران در پایان نیز تاکید دارد: «مطالبه تحصیل به زبان مادری قانونی است، آن را به یک حادثه تبدیل نکنیم تا عده‌ای در خارج نیز از موضوع سوء استفاده کنند

الیاس حضرتی در این سخنرانی درباره مسائل مختلف ایران از جمله حقوق اتنیک‌ها، حوادث دی ماه، موضوع رفع حصر، فرهنگ اسلامی، آرمان‌های جمهوری اسلامی، .... به بیان نظر پرداخته است. لاکن، رسانه‌های فارس زبان (داخل و خارج از ایران) به جزء حقوق اتنیک‌ها، مابقی موضوعات را کاملا پوشش داده‌اند.

با افزایش فشار افکار عمومی ملت آذربایجان، موضوع اصل 15 قانون اساسی و ممنوعیت تدریس زبان تُرکی در مدارس، مجددا مطرح شده است. در ایران تمامی اتنیک‌ها (به جزء فارس ها) از تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند. آنها مجبورند به زبان تحمیلی فارسی بخوانند و بنویسند.