آذوح: پدر شهید حسین فتحی پور با انتشار نامه‌ای به دلیل آنچه توهین به شعور انسانی و سلب حقوق شهروندی خوانده است به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مراجعت نموده است.

پدر شهید حسین فتحی پور با انتشار نامه‌ای به دلیل آنچه توهین به شعور انسانی و سلب حقوق شهروندی خوانده است به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مراجعت نموده است.

هارای فتحی پور برادر شهید حسین فتحی پور از شهدای قیام ۸۵ ملت تورک آزربایجان جنوبی علیه توهین روزنامه دولتی ایران، با انتشار تصویر نامه‌ای در صفحه در فیس بوک خویش که به امضای پدر شهید حسین فتحی پور رسیده است از مراجعت وی به نهادهای حقوق بشری خبر داده است .

در این نامه اکبرعلی فتحی پور(پدر شهید فتحی‌پور) خطاب به دادستان سولدوز نوشته است به دلیل پرونده‌سازی‌های بیجا توهین و سلب حقوق شهروندی‌اش از اعاده حقوق خویش ناامید شده و چاره‌ای جز مراجعه به نهادهای حقوق بشری ندارد.

پدر شهید فتحی پور درنامه خویش خطاب به دادستان نوشته است:« پیشتر با حضور در شعبه سوم دادیاری بنسبت به رای صادره اعتراض نمودم اما بجای رسیدگی من را به بازداشتگاه دادسرا منتقل و اقدام به پرونده سازی علیه اینجانب نمودند و منرا محکوم به توهین به مقامات قضایی نمودند»

لازم به ذکر است در جریان قیام ملت تورک آزربایجان در سال ۸۵ نهادهای نظامی رژیم به روی تجمع مسالمت‌آمیز در سولدوز آتش گشوده و چهار تن از شهروندان سولدوزی را با تیر مستقیم به شهادت رساندند بعد از آن باگذشت ۱۲ سال از آن زمان همواره خانواده‌های شهدای سولدوز زیر فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و از ابتدایی‌ترین حقوق خویش محروم گشته‌اند.