آذوح: دادگاه کلیبر در خصوص لایحه واخواهی فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی؛ «میلاد اکبری»، «مرتضی پروین» و «اکبر جهانگیری» و باوجود ارائه دفاعیه‌های کتبی، حکم چهار ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری را عیناً تائید نمود.

شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر کلیبر، استان آذربایجان شرقی، با در نظر گرفتن دفاعیه‌های سه فعال ملی مدنی آذربایجان، که به زبان مادری نوشته‌شده بود، حکم قبلی را، با رد لایحه واخوهی تائید نمود.

بنا بر رای این دادگاه، که به تاریخ تنظیم 16 فروردین 1397 می باشد، قاضی؛ میرمهدی قریشی زاده، مدعی است که هر یک از فعالین «دلیل متقن برای تبرئه به دادگاه ارائه نکرده اند

رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی می باشد.

دفاعیه فعالین روز چهارشنبه (15 فروردین 1397)، به صورت کتبی و به زبان تُرکی آذربایجانی نوشته‌شده بود. واخواهی مذکور از سوی دادگاه حکومت ایران، « دفاعیه مبهم و بلاوجه» اعلام شده است.

در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1396، یک رأی غیابی، به اتهام واهی و انتسابی «اخلال در نظم عمومی از طریق سردادن شعائر نامتعارف و اجتماع غیرقانونی در منطقه قلعه بابک» به ریاست «مهدی قریشی زاده» صادرشد.

طی دادگاه فرمایشی، فعالین ملی و مدنی تُرک آذربایجان جنوبی، هرکدام به تحمل «چهار ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری» محکوم‌شدند.

لازم به ذکر است که «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» صراحتاً استفاده از مجازات تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی مانند «شلاق» را ممنوع کرده است.

طبق این رأی، در صورت پرداخت هرکدام از فعالین ملی مدنی به مبلغ 18 میلیون ریال، جزای نقدی جایگزین کیفر حبس خواهد شد و در صورت عدم پرداخت نقدی، تحمل هرکدام 4 ماه حبس برای آنان اعمال می‌شود.

این فعالین، در 9 تیرماه 1396 با شرکت در تجمعات سالیانه «قلعه بابک» که به مناسبت «سالروز تولد بابک قهرمان ملی آذربایجان» برگزار می‌شود، به همراه ده تن دیگر بازداشت و به زندان منتقل و بعداً به‌طور موقت آزاد شدند.

در تجمع 9 تیرماه 1396، فعالان ملی مدنی آذربایجان، ضمن اعتراض به تبعیضات صورت گرفته علیه آذربایجان جنوبی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی، ازجمله آزادی مهندس «سیامک میرزایی » شده بودند.