آذوح: بهنام نورمحمدی اهل نادارلیِ شبستر و یاسین ارفعی اهل زنوزِ مرند دو فعال تورک آذربایجانی ساکن تهران که اسفند سال گذشته به اتهام نشر تقویم تورکی بازداشت شده بودند روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ هر کدام با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی موقتا ازبازداشتگاه اوین آزاد شدند.

ماموران دادسرای اوین نورمحمدی را در ۲۳ اسفند و ارفعی را در شب ۲٨ اسفند دستگیر و به بازداشتگاه اوین منتقل کرده بودند.

دیگر بازداشتی این پرونده مهدی قمری بنیسلی از فعالان دانشجویی آذربایجان بوده که از وضعیت نگهداری او هنوز اطلاعی در دست نیست.

آذوح