آذوح: مهدی قمری بنیسلی فعال ملی ترک آذربایجانی که از دوم فرودین ماه امسال توسط ماموران اطلاعاتی تهران در محل کارش دستگیر و بازداشت شده است، تا کنون اخباری از وضعیت وی در بازداشتگاه مخابره نشده است.

مهدی قمری بنیسلی در بند 209 زندان اوین نگهداری می شود و به احتمال زیاد تحت شرایط سخت روحی و جسمی تحت بازجویی قرار دارد.

فعال ملی ترک‌ساکن تهران روز پنجشنبه به مورخه دوم فرودین ماه 1397 در محل کارش توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.

بنا به خبر واصله از نزدیکان آقای مهدی قمری بینیسلی وی در رابطه با پرونده چاپ تقویم ترکی توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت گردیده است.

دیگر بازداشتی های این پرونده بهنام نورمحمدی اهل نادارلیِ شبستر و یاسین ارفعی اهل زنوزِ مرند دو فعال ترک آذربایجانی ساکن تهران که اسفند سال گذشته به اتهام نشر تقویم ترکی بازداشت شده بودند روز یکشنبه 19 فروردین 1397 هر کدام با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی موقتا ازبازداشتگاه اوین آزاد شدند.