آذوح: کارگران نساجی شهرستان خامنه در مرکز آذربایجان جنوبی (تبریز) تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند. این کارگران امروز (18 فروردین ماه) دست به این تجمع اعتراضی زده اند.

در این رابطه خبرنگاران محلی گزارش داده اند:

کارگران نساجی خامنه جهت دریافت حق و حقوق خود که سالهاست پرداخت نشده از دقایقی قبل مقابل نساجی خامنه به تجمع اعتراض آمیز پرداخته و خواستار تسویه حساب هستند.”

پیشتر هم این کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلی کارخانه مذکور و عدم رسیدگی به بیمه بازنشستگی خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند.

گفتنی است که کارخانه نساجی خامنه در آذربایجان جنوبی در سال 1362 احداث و در سال 1370 شروع به فعالیت کرده است