آذوح: دادگستری استان آذربایجان غربی در اورمیه برای پنج نفر از افرادی که در «اعتراض‌ به گرانی» در دهم دی‌ماه 1396 در اورمیه بازداشت‌شده‌ بودند، حکم حبس صادر کرد.

شعبه سوم دادگاه انقلاب اورمیه، به ریاست «رضا نجف زاده» با متهم کردن پنج نفر اتهام‌های واهی ازجمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام حکم حبس داد.

بازداشت‌شدگان متین خالدی (24 ساله)، امین زنده‌دل (21 ساله)، ناصر حسنی (53ساله)، صفر اردوخانی (47 ساله) و خانم منیره سلطانزاده (48 ساله) می‌باشند.

متین خالدی و امین زنده‌دل هرکدام به 6 سال حبس محکوم‌شده‌اند. ناصر حسنی و صفر اردوخانی هر یک 12 ماه و منیره سلطانزاده 6 ماه حکم گرفته‌اند.

احکام این افراد روز سوم اسفند 1396 در حالی صادرشده که متین خالدی در بند 13 زندان مرکزی اورمیه به سر می‌برد و صفر اردوخانی، ناصر حسنی، منیره سلطانزاده و امین زنده‌دل هم هر یک با تودیع وثیقه یک میلیارد ریالی موقتاً آزاد هستند.