آذوح: دکتر لطیف حسنی؛ فعال ملی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، روز سه‌شنبه (29 اسفند) برای مدت دو روز به مرخصی اعزام گردید.

این فعال تُرک از 18 بهمن 1391 در حال گذران دوره حبس است. وی ماه‌های پایانی سال 1391، به همراه چهار فعال ملی دیگر "محمود فضلی"، "شهرام رادمهر"، "آیت مهرعلی بیگلو" و "بهبود قلی‌زاده" بازداشت شد.

این دومین مرخصی لطیف حسنی پس از گذراندن 5 سال حبس محسوب می‌شود. قوه قضائیه جمهوری اسلامی با آزادی مشروط این زندان سیاسی تُرک مخالفت می‌کند.

دکتر لطیف حسنی (آراز قاراباغلی) به اتهام انتسابی «تشکیل گروه غیرقانونی» به 8 سال حبس تعزیری و همچنین «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به 1 سال حبس تعزیری؛ مجموعاً به 9 سال حبس تعزیری محکوم شده است.