آذوح: علی قدیری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تبریز، به حبس محکوم شد.

علی قدیری از بازداشت‌شدگان اعتراضات در تبریز، طی دو پرونده جداگانه به حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شد.

به گزارش هرانا، علی قدیری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در تبریز، مجموعاً به یک سال حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی که در جریان اعتراضات مردمیِ دی ماه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس رای قاضی، ۳ ماه تعزیری به مدت ۱ سال تعلیق شد.

وی همچنین به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.