آذوح: حسین علی محمدی، فعال ملی آذربایجان، روز یکشنبه (13 اسفند 1396) با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی موقتا آزاد شد.

این فعال حرکت ملی آذربایجان جنوبی، سه شنبه (8 اسفند 1396) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز جمعه (11اسفند 1396) به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

در حال حاضر از اتهامات انتسابی آقای علی محمدی، اطلاعاتی در دست نیست. این فعال ملی پس از تحمل 3 سال حبس، مرداد سال جاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.اتهام انتسابی آقای علی محمدی در آن زمان «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» بود.

این فعال ملی پیش از این ( 13 آبان 1392) از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از سپری کردن 6 ماه حبس، به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.