آذوح: حسین علی محمدی الوار به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

حسین علی محمدی الوار فعال ملی آزربایجان که صبح روز سه‌شنبه هفته جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

حسین علی محمدی الوار روز جمعه مورخ ۱۱ اسفندماه، پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

هنوز از اتهامات وارده برای بازداشت این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

پیش‌تر حسین علی محمدی الوار در ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

این فعال سیاسی ترک از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۳ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

در حکمی دیگر وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال تقلیل یافت.

حسین علی محمدی پس از تحمل ۳ سال حبس، در مردادماه سال جاری از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

آذوح