آذوح: روز جهانی زبان مادری در شهر کلن آلمان گرامی داشته شد.

به گزارش آذوح هفته ی گذشته در شهر کلن آلمان مراسمی با حضور جمعی از فعالین ملی آذربایجان برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور تعدادی از نمایندگان تشکیلاتها و دیگر فعالین همراه بود روز جهانی زبان مادری گرامی داشته شد.

در این مراسم که بیش از 6 ساعت به طول انجامید همچنین نحوه ی همکاری میان تشکیلاتهای حرکت ملی و ایجاد جبهه ی ملی آذربایجان جنوبی به بحث و مذاکره گذاشته گردید.

گزارش کامل مراسم متعاقبا انتشار خواهد یافت.

آذوح