آذوح: فعالین ملی آذربایجان، در تبریز دهها جلد کتاب ترکی به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» بین شهروندان پخش کردند.

روز چهارشنبه ٢ اسفندماه٩٦، همزمان با ٢١فوریه «روز جهانی زبان مادری» فعالین ملی آذربایجان، دهها جلد کتاب ترکی بین شهروندان در تبریز پخش کردند.

فعالین ملی آذربایجان با وجود فشارها و خطرات امنیتی، به این اقدام فرهنگی دست زدند. حکومت ایران اینگونه حرکات فرهنگی را نیز امنیتی تلقی کرده و بشدت با آن برخورد می کند.

این اقدام قابل تقدیر فعالین حرکت ملی آذربایجان، مورد استقبال گسترده خانواده ها و کودکان آذربایجانی قرار گرفت.